Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

VMKs Verksamhetsidé och värdegrund

VMKs verksamhetsidé är att vara garant för opartisk och likformig virkesmätning och virkesredovisning. VMKs mål är att, i samarbete med Biometria, VMF Estonia och VMF Latvia, säkerställa en objektiv virkesmätning med beaktande av kraven på rationalisering. Detta innebär att VMK bl.a. utvärderar och godkänner mätutrustningar, mätmetoder och mätningsresultat för skogsråvara.

VMKs värdegrund är:

  • Kvalitet – Vi har hög kvalitet som ledstjärna
  • Trovärdighet – Vi har ett högt förtroende i skogsnäringen
  • Oberoende – Vi sätter vårt oberoende i centrum