Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Om VMK

Virkesmätningskontroll VMK ek för (VMK) typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Läs mer om oss

VMKs styrelse

VMKs styrelse är övervakare av och beslutsinstans för kontrollfrågor. Styrelsen ska verka för en ändamålsenlig, noggrann, likformig och stabil virkesmätning och virkesredovisning.

Läs mer om VMKs styrelse

Nyheter

Fusionen av VMK och Biometria har tagit ytterligare ett steg

I december 2021 fattade styrelserna i VMK och Biometria beslut om att inleda en fusionsprocess.[…]

Dags för VMKs årsstämma den 21 april

Anmälningstiden har gått ut, men passa på och omgående skicka in fullmakt för att göra[…]

Nytt typgodkännande av utrustning för manuell travmätning av fastvolym i färgbilder

Utvecklingen fortsätter! Typgodkännande av utrustning för manuell travmätning av fastvolym i färgbilder. Metoden är tänkt[…]

Om VMK

Virkesmätningskontroll VMK ek för (VMK) typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat. Som stöd för arbetet finns VMKs styrelse, vilken är beslutsinstans inom VMK.

 

Likformighet och stabilitet mellan mätplatser och VMK-auktoriserade mätningsföretag är viktigt och syftar till att undvika att mätning och/eller redovisning används i marknadspåverkande syfte. Det är grundläggande att standarder, instruktioner och rekommendationer tolkas och efterlevs likartat.

VMK har som uppgift att ansvara för typgodkännanden av nya tekniker och metoder för virkesmätning. Vidare ansvarar VMK för auktorisation av mätande företag, företrädelsevis utanför Sverige, hanterar begärda kontroller och begärd ommätning av travar i bild.

VMK ska också hantera inkomna klagomål i de fall part, i steg två, är missnöjd med hur Biometria hanterat en fråga när det gäller mätning och redovisning. I första hand vänder du dig till Biometria för att reda ut eventuellt problem.

VMK ägs av virkesmarknadens parter.

 

Kontakta oss

Om Du har klagomål på hur Biometria hanterat ditt ärende rörande mätning eller redovisning finns, i skede två, möjlighet att skicka e-post till klagomal@virkesmatningskontroll.se. 
I första hand vänder Du dig till Biometria för att reda ut eventuellt problem.

Distriktsindelning och kontaktuppgifter hittar du här

Mejlet ska innehålla följande uppgifter:
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Ärendebeskrivning
– Redovisningsnummer, om möjligt
– Vem inom Biometria Du haft kontakt med

Skicka klagomål
Håkan Rönnbäck
 

Chef VMK
010-228 51 13

hakan@virkesmatningskontroll.se
Jacob Granberg
 

Verksamhetsspecialist VMK
010-228 53 54

jacob@virkesmatningskontroll.se