Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Om VMK

Virkesmätningskontroll VMK ek för (VMK) typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Läs mer om oss

VMKs styrelse

VMKs styrelse är övervakare av och beslutsinstans för kontrollfrågor. Styrelsen ska verka för en ändamålsenlig, noggrann, likformig och stabil virkesmätning och virkesredovisning.

Läs mer om VMKs styrelse

Nyheter

Från 1 augusti möjliggörs begärd ommätning av travar i bild.

Läs mer!

Om VMK

Virkesmätningskontroll VMK ek för (VMK) typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat. Som stöd för arbetet finns VMKs styrelse, vilken är beslutsinstans inom VMK.

 

Likformighet och stabilitet mellan mätplatser och VMK-auktoriserade mätningsföretag är viktigt och syftar till att undvika att mätning och/eller redovisning används i marknadspåverkande syfte. Det är grundläggande att standarder, instruktioner och rekommendationer tolkas och efterlevs likartat.

VMK har som uppgift att ansvara för typgodkännanden av nya tekniker och metoder för virkesmätning. Vidare ansvarar VMK för auktorisation av mätande företag, företrädelsevis utanför Sverige, hanterar begärda kontroller och begärd ommätning av travar i bild (som tas i drift senast 2019-08-01).

VMK ska också hantera inkomna klagomål i de fall part, i steg två, är missnöjd med hur Biometria hanterat en fråga när det gäller mätning och redovisning. I första hand vänder du dig till Biometria för att reda ut eventuellt problem.

VMK ägs till lika delar av virkesmarknadens parter.

 

Typgodkännande

Virkesmarknadens parter har enats om att kvalitetssäkra nya tekniker och  metoder för ersättningsgrundande virkesmätning via typgodkännanden av VMK alternativt annat relevant godkännande. Genom god kommunikation mellan Biometria, VMK, utrustningsleverantörer och uppdragsgivare kan tiden från idé eller prototyp till praktisk tillämpning minimeras.

Mätutrustning, med undantag för handredskap utan elektronik, ska för att användas för ersättningsgrundande virkesmätning utförd av Biometria, eller där Biometria utför kontrolluppdrag, till såväl fabrikat som modell vara typgodkänd av VMK, alternativt ha erhållit annat relevant godkännande.


Typgodkännandet består normalt av två delar:

• Mätningstekniskt godkännande som innefattar mätnoggrannhet och kontrollerbarhet. Det mätningstekniska godkännandet beslutas av
VMKs styrelse.
• Funktionalitetsgodkännande som bekräftar att utrustningen kan användas i praktisk virkesmätning. Godkänd funktionalitet godkänns först av Biometria och fastställs därefter av VMKs styrelse.

Nedan kan du läsa om hur typgodkännande går till.


Är du intresserad av att veta mer om Typgodkännanden?

Du är välkommen att kontakta Håkan Rönnbäck på VMK direkt, eller skicka
e-post till info@virkesmatningskontroll.se.

Om mätningsapplikationen redan är typgodkänd på en annan plats och du vill börja använda den krävs vid ersättningsgrundande virkesmätning ett installationsgodkännande som Biometria ansvarar för.

Kontakta oss

info@virkesmatningskontroll.se

Om du vill komma i kontakt med VMK skicka gärna e-post till oss.

I de fall du har klagomål på hur Biometria hanterat ett ärende rörande mätning eller redovisning finns, i skede två, möjlighet att skicka e-post till klagomal@virkesmatningskontroll.se.

I första hand vänder du dig till Biometria för att reda ut eventuellt problem.

Skicka klagomål

Håkan Rönnbäck

Chef VMK

010-228 51 13

hakan@virkesmatningskontroll.seLadda ner högupplöst bild

  

Tillbaka till toppen