Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Begärda kontroller

Biometria och de VMK-auktoriserade virkesmätande företagen (VMF Estonia och VMF Latvia) tillhandahåller möjligheten till begärd kontroll.

Begäran om kontrollmätning i Sverige görs till VMK som administrerar kontrollen och utser en ansvarig kontrollmätare från en annan del av Biometria än den som utfört eller ska utföra den ordinarie mätningen.

Efter genomförd kontrollmätning redovisar VMK resultatet till de parter som berörs av kontrollen och till VMKs styrelse. I de fall som VMK anser att resultatet inte är tillfredsställande efterfrågar VMK orsaksanalys och åtgärdsplan från det mätande företaget. Begäran om kontrollmätning utomlands görs till respektive mätande företag.

Mer information om begärda kontroller återfinns i nedanstående dokument, avsnitt 8.

Om du vill begära en kontroll, fyller du i nedanstående blankett, sparar den och skickar den via e-post till VMK: info@virkesmatningskontroll.seI de fall en begärd kontroll avviker mindre än de uppsatta gränser som framgår i avsnitt 8 i normerna, får den part som begärt kontrollen bekosta en del av kostnaden, för närvarande 5 000 kr. Se tabell nedan.