Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Begärd ommätning i bild

Fr.o.m. 1 aug 2019 tillhandahåller Biometria och VMK möjligheten till begärd ommätning av travar i bild. Begäran om ommätning av travar i bild görs till VMK som administrerar ommätningen och utser tre erfarna bildmätare. Som facit räknas snittet av vad de tre nya bildmätningarna givit. Efter genomförd ommätning i bild redovisar VMK resultatet till de parter som berörs och till VMK:s styrelse. I de fall som VMK anser att resultatet inte är tillfredsställande efterfrågar VMK orsaksanalys och åtgärdsplan från Biometria.


Tänk på tidsgränsen – viktigt vid begäran av ommätning i bild
Begärd ommätning i bild kan begäras upp till 45 dagar efter redovisningsdatum för ordinarie mätning.
Har fler dagar än 45 passerat, makuleras begäran av ommätning i bild.


Information till chaufförer på mätplats


Varför infördes denna möjlighet?
Begärd ommätning är ett ”enklare” komplement till möjligheten att begära kontroll som utförs med stockmätning. Begärd ommätning syftar främst till att fånga de fåtal tillfällen då ordinarie bildmätning blivit grovt fel.

Mer information om begärd ommätning av travar i bild återfinns i nedanstående dokument, avsnitt 9.


Om du vill begära en ommätning av travar i bild fyller du i nedanstående, sparar den och skickar den via e-post till VMK: info@virkesmatningskontroll.se.


I de fall en begärd ommätning av travar i bild avviker mindre än de uppsatta gränser som framgår i avsnitt 9 i normerna, får den part som begärt kontrollen bekosta en del av kostnaden, för närvarande 3 000 kr. Se tabell nedan.