Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

Nytt typgodkännande av utrustning för manuell travmätning av fastvolym i färgbilder

Utvecklingen fortsätter! Typgodkännande av utrustning för manuell travmätning av fastvolym i färgbilder. Metoden är tänkt att användas som en reservmetod till den automatiska travmätningen med lasertriangulering och som en möjlighet till effektivisering av mätningen för mindre sortiment, t.ex. bränsleved, som ännu inte är typgodkända för automatisk travmätning.

Godkännandet gäller för standardlängder och fallande vedlängder. Godkännandet gäller mätning av fordon som är maximalt 24 meter långa.

Driftsättning kan ske i samband med Biometrias release 2, den 12 juni.

Lista över aktuella typgodkännanden återfinns via länken https://www.virkesmatningskontroll.se/typgodkannande

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar