Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Typgodkännande

Virkesmarknadens parter har enats om att kvalitetssäkra nya tekniker och  metoder för ersättningsgrundande virkesmätning via typgodkännanden av VMK alternativt annat relevant godkännande. Genom god kommunikation mellan Biometria, VMK, utrustningsleverantörer och uppdragsgivare kan tiden från idé eller prototyp till praktisk tillämpning minimeras. Mätutrustning, med undantag för handredskap utan elektronik, ska för att användas för ersättningsgrundande virkesmätning utförd av Biometria, eller där Biometria utför kontrolluppdrag, till såväl fabrikat som modell vara typgodkänd av VMK, alternativt ha erhållit annat relevant godkännande.

Typgodkännandet består normalt av två delar:

  • Mätningstekniskt godkännande som innefattar mätnoggrannhet och kontrollerbarhet. Det mätningstekniska godkännandet beslutas av VMKs styrelse.
  • Funktionalitetsgodkännande som bekräftar att utrustningen kan användas i praktisk virkesmätning. Godkänd funktionalitet godkänns först av Biometria och fastställs därefter av VMKs styrelse.Nedan kan du läsa om hur typgodkännande går till.

Är du intresserad av att veta mer om Typgodkännanden?

Du är välkommen att kontakta Håkan Rönnbäck eller Jacob Granberg på VMK direkt, eller skicka e-post till info@virkesmatningskontroll.se.

Om mätningsapplikationen redan är typgodkänd på en annan plats och du vill börja använda den krävs vid ersättningsgrundande virkesmätning ett installationsgodkännande som Biometria ansvarar för.