Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Medlemmar och röstetal

Röstetalen fastställdes på extrastämma 2018-12-18 (och är från 2017-12-13). Därefter har Biometria ekonomisk förening inträtt med en röst (före 2018-12-31). Norra Skogsägarna & Norrskog fusionerades 2020-05-15 med Norra som mottagande förening & erhöll då Norrskogs 32 736 röster. 2021-09-16 beslutade VMK-styrelsen att bevilja Weda Skogs önskan att överlåta sina 13 164 röstetal till Moeleven Industrier ASA.