Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

VMKs styrelse

VMKs styrelse är övervakare av och beslutsinstans för kontrollfrågor. Styrelsen verkar för en ändamålsenlig, noggrann, likformig och stabil virkesmätning och virkesredovisning.

Styrelsens ledamöter

Ordinarie

Lennart Rådström (ordf.)
Bengt Algotsson
Mikael Eliasson
Jan Gustafsson
Olle Hagman

Suppleanter

Kristian Areskog
Vakant

Ledamöterna är nominerade av de nationella partsorganen. Dessutom deltar Christoffer Gillström som adjungerad representant för Skogsstyrelsen. Håkan Rönnbäck (Chef VMK) är adjungerad som föredragande och sekreterare i styrelsen.
 
 

Revisorer

VMKs verksamhetsberättelser

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

KPMG med ansvariga revisorer Thomas Nielsen och Camilla Edelbrink.