Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

VMK-dokument

Inom virkesmätning finns många centrala dokument. Flera återfinns på Biometrias och SDC:s hemsidor.
VMK-dokument:

Allmänt om typgodkännande av mätutrustning för ersättningsgrundande virkesmätning
2019-04-10

Normer för kontroll av virkesmätning och virkesredovisning

2019-06-25 

Riktlinjer för VMK:s värdering av mätningskvalitet

2020-01-01

Riktlinjer för auktorisation av virkesmätande företag
2019-06-25

 

Excel-mallar för statistikberäkning
– Allmän
– Allmän anpassat till flera mätplatser