Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Begärd ommätning i bild

Fr.o.m. 1 aug tillhandahåller Biometria och VMK möjligheten till begärd ommätning av travar i bild. Begäran om ommätning av travar i bild görs till VMK som administrerar ommätningen och utser tre erfarna bildmätare, gärna från annan bildmätningscentral. Som facit räknas snittet av vad de tre nya bildmätningarna givit. Efter genomförd ommätning i bild redovisar VMK resultatet till de parter som berörs och till VMK:s styrelse. I de fall som VMK anser att resultatet inte är tillfredsställande efterfrågar VMK orsaksanalys och åtgärdsplan från Biometria.

Begärd ommätning i bild (Powerpoint)

Varför införs denna möjlighet?
Begärd ommätning är ett ”enklare” komplement till dagens möjlighet till begärd kontroll som utförs med stockmätning. Begärd ommätning syftar främst till att fånga de fåtal tillfällen då ordinarie bildmätning blivit grovt fel.

Mer information om begärd ommätning av travar i bild återfinns i nedanstående dokument, avsnitt 9.
Normer för kontroll av virkesmätning och virkesredovisning

Om du vill begära en ommätning av travar i bild laddar du ner nedanstående blankett (Excel) och skickar per e-post till VMK: info@virkesmatningskontroll.se.

Blankett begäran om ommätning (Ifyllbar pdf)

I de fall en begärd ommätning av travar i bild avviker mindre än de uppsatta gränser som framgår i avsnitt 9 i normerna, får den part som begärt kontrollen bekosta en del av kostnaden, för närvarande 3 000 kr.