Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Bank och betalningsinformation

Organisationsnummer
789200-4461

Fakturaadress
Virkesmätningskontroll VMK ek för
Box 53
751 03 UPPSALA

Bankgiro: 180-4731
Swift/BIC: HANDSESS
IBAN: SE30 6000 0000 0000 1161 4781
Bank: Svenska Handelsbanken AB

Leverantörsfakturor
Skickas till e-post: faktura@virkesmatningskontroll.se eller till vår postadress:

Virkesmätningskontroll VMK ek för
Box 53
751 03 Uppsala