Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Bank och betalningsinformation

Organisationsnummer
789200-4461

Fakturaadress
Virkesmätningskontroll VMK ek för
Box 53
751 03 UPPSALA