Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Nya typgodkännanden

Nu finns en ny lista att läsa över typgkodkända mätningsapplikationer. Gå till listan över typgodkända mätningsapplikationer

Från 1 augusti möjliggörs begärd ommätning i bild

Fr o m 1 augusti tillhandahåller Biometria och VMK möjligheten till begärd ommätning av travar i bild.