Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Uppdaterade Normer för kontroll av virkesmätning och virkesredovisning

För dig som är intresserad av vad som gäller vid VMK:s granskning av Biometria och för VMK-auktoriserade mätande företag är detta dokument uppdaterat och de huvudsakliga ändringarna framgår i revisionshistoriken. Normer för kontroll av virkesmätning och virkesredovisning

Pressmeddelande

Ett år med tjänsten “Begärd ommätning i bild” Läs pressmeddelandet här

Nya typgodkännanden

Nu finns en ny lista att läsa över typgkodkända mätningsapplikationer. Gå till listan över typgodkända mätningsapplikationer

Från 1 augusti möjliggörs begärd ommätning i bild

Fr o m 1 augusti tillhandahåller Biometria och VMK möjligheten till begärd ommätning av travar i bild.