Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

VMK - Virkesmätningskontroll

VMK typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning
av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat.

Fusionen klar – VMK ingår i Biometria

Den 2 juni fattade Biometrias årsstämma det slutliga beslutet att VMK (Virkesmätningskontroll) fusioneras med Biometria. Per den 3 juni övergår därmed det uppdrag VMK haft gällande hantering av begärd kontroll, ommätning i bild, typgodkännande av mätutrustning och auktorisation av virkesmätande företag i Baltikum. − Att VMK nu fusionerats in i Biometria ger oss det direkta …

Fusionen av VMK och Biometria har tagit ytterligare ett steg

I december 2021 fattade styrelserna i VMK och Biometria beslut om att inleda en fusionsprocess. I mars i år röstade Biometrias extrastämma enhälligt ja till fusionen och så skedde även vid VMK:s stämma 21 april. För att beslutet ska vara formellt giltigt krävs nu ytterligare ett stämmobeslut i Biometria. Detta planeras ske 2 juni. Fusionen …

Dags för VMKs årsstämma den 21 april

Anmälningstiden har gått ut, men passa på och omgående skicka in fullmakt för att göra din röst hörd. Den viktigaste beslutspunkten rör planerad fusion mellan VMK och Biometria. Har du frågor om hur du ska göra med fullmakten vänder du dig lämpligen till hakan@virkesmatningskontroll.se eller ingela.ekebro@biometria.se. Handlingar och förslag på fullmaktsformulär återfinns i kallelsen på: …

Nytt typgodkännande av utrustning för manuell travmätning av fastvolym i färgbilder

Utvecklingen fortsätter! Typgodkännande av utrustning för manuell travmätning av fastvolym i färgbilder. Metoden är tänkt att användas som en reservmetod till den automatiska travmätningen med lasertriangulering och som en möjlighet till effektivisering av mätningen för mindre sortiment, t.ex. bränsleved, som ännu inte är typgodkända för automatisk travmätning. Godkännandet gäller för standardlängder och fallande vedlängder. Godkännandet …

AI-lösning typgodkänd för travmätning av virkestravars fastvolym

Tekniken, som fått namnet ASTA (AI-stödd travmätning), kombinerar bilder på virkestravar med data från skördare och viktdata från fordonsvåg. Då nu även möjlighet till justering per mätplats införts ersätts tidigare interimistiska typgodkännande med ett tills vidare typgodkännande. Godkännandet gäller sortimenten grantimmer, talltimmer, klentimmer tall, barrmassaved, lövmassaved och massaved contorta. Typgodkännandet omfattar inte samlaster/delade travar. Se …

Utvidgat typgodkännande av utrustning för automatisk travmätning fastvolym i m3fub

Utrustningen som tidigare typgodkändes för björkmassaved hösten 2019, är nu även typgodkänd för övriga lövmassavedssortiment. Lista över aktuella typgodkännanden hittar du här

Pressmeddelande

VMK och Biometria fusioneras Styrelserna i VMK (Virkesmätningskontroll) och Biometria har i december tagit beslut om att inleda en fusionsprocess av de båda föreningarna.  Sammanslagningen innebär att Biometria får det direkta ansvaret för styrning och uppföljning av mätningskvalitet samt ägarskapet av VIOL 3 som i dag ligger under VMK. − Vi ser från Biometrias sida …

Två utrustningar kompletterar sina typgodkännanden

Utvecklingen fortsätter, två utrustningar erhåller kompletterande typgodkännanden i form av fler sortiment för automatisk travmätning av fastvolym i m3fub. Lista över aktuella typgodkännanden återfinns via länken https://www.virkesmatningskontroll.se/typgodkannande.

Ny mätram typgodkänd för mätning av grantimmerstockars fastvolym (m3fub) med röntgen

Mätramen är nu typgodkänd för tvåpunkts-mätning: 1) av fastvolym under bark (tall och gran) för mätning på bark med manuell knapp-tryckning för barktjocklek samt 2) av fastvolym under bark (tall och gran) för automatisk mätning under bark. Lista över aktuella typgodkännanden återfinns via länken https://www.virkesmatningskontroll.se/typgodkannande.

Ny mätram är typgodkänd för mätning av sågtimmerstockars fastvolym (m3fub) med röntgen

Mätramen är typgodkänd för tvåpunkts-mätning: 1) av fastvolym under bark (tall och gran) för mätning på bark med manuell knapp-tryckning för barktjocklek samt 2) av fastvolym under bark (tall) för automatisk mätning under bark. Lista över aktuella typgodkännanden återfinns via länken https://www.virkesmatningskontroll.se/typgodkannande.