Uppsala
info@virkesmatningskontroll.se

Fusionen av VMK och Biometria har tagit ytterligare ett steg

I december 2021 fattade styrelserna i VMK och Biometria beslut om att inleda en fusionsprocess. I mars i år röstade Biometrias extrastämma enhälligt ja till fusionen och så skedde även vid VMK:s stämma 21 april. För att beslutet ska vara formellt giltigt krävs nu ytterligare ett stämmobeslut i Biometria. Detta planeras ske 2 juni.

Fusionen innebär att VMK:s verksamhet organiseras i Biometrias regi på följande sätt:

  • Begärda kontroller och begärda ommätningar i bild som tidigare anmäldes på VMK:s hemsida, anmäls efter genomförd fusion på Biometrias hemsida. Biometria handhar därefter det praktiska arbetet enligt samma rutiner som gäller idag.
  • Typgodkännande av mätutrustning som tidigare utfärdades av VMK kommer efter genomförd fusion att utfärdas av Biometria baserade på en godkänd granskning av Skogforsk.
  • Auktorisation av mätande företag i Baltikum kommer efter genomförd fusion att beslutas av Rådet för mätning och redovisning, RMR, baserat på ett underlag framtaget av Biometria. Rutinerna för detta tas fram av en arbetsgrupp och beslutas i RMR under maj månad.

Biometria blir efter fusionen även ägare till IT-systemet VIOL 3. VIOL 3:s tillverkningsplan löper planenligt och tillverkningen ska vara färdig i slutet av detta år. Därefter tar en 18 månader lång förberedelsefas vid innan planerad driftstart i mitten av 2024.

− Vi har påbörjat ett arbete med införande av ett ledningssystem och planerar att certifiera Virkesmätningen enligt ISO9001:2015 i slutet av detta år. Det skapar förutsättningar för ett mer strukturerat arbete med ständiga förbättringar och en gedigen uppföljning av kvalitetsarbetet. En certifiering av IT-verksamheten kan bli aktuell när VIOL 3 har satts i drift, säger Ingela Ekebro, vd för Biometria.

Håkan Rönnbäck, nuvarande chef för VMK, har i samband med fusionen erbjudits och accepterat en roll som affärsutvecklare inom avdelningen Strategisk utveckling.

− Håkan har värdefull kompetens för att säkerställa att VMK:s tidigare verksamhet fortsätter drivas med hög kvalitet även inom Biometria, säger Ingela Ekebro.

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar